Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Οι χώρες που θεωρούνται διατροφικά ποιοτικές και ασφαλείς, όπως αυτές της Δυτικής Ευρώπης, όχι μόνο δεν είναι ποιοτικές και ασφαλείς, αλλά αποτελούν και την βάση, την πηγή εξάπλωσης διατροφικών κινδύνων που απειλούν τις ανθρώπινες ζωές.Το ΙΝ.ΚΑ, Ινστιτούτο Καταναλωτών με μακρόχρονη δράση, που πλησιάζει τα 40 χρόνια, προβαίνει με ανακοίνωσή του (10.1.2011)σε μια σειρά από επισημάνσεις με αφορμή το πρόσφατο σκάνδαλο των διοξινών. Αντιγράφουμε ορισμένες από αυτές :
- Οι χώρες που θεωρούνται διατροφικά ποιοτικές και ασφαλείς, όπως αυτές της Δυτικής Ευρώπης, όχι μόνο δεν είναι ποιοτικές και ασφαλείς, αλλά αποτελούν και την βάση, την πηγή εξάπλωσης διατροφικών κινδύνων που απειλούν τις ανθρώπινες ζωές. Με βάση τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας υφίσταται ενεργός διατροφική απειλή κατά της ζωής των πολιτών – καταναλωτών και έγκλημα διαπραττόμενο με ενδεχόμενο δόλο.
- Κάποιοι υπεύθυνοι γνώριζαν, αλλά αποσιωπούσαν και απέκρυβαν την εγκληματική συμπεριφορά κάποιων επιχειρηματιών, οδηγώντας επικίνδυνες ζωοτροφές και προϊόντα που παρήχθησαν από αυτές στην κατανάλωση από ανθρώπους… το κέρδος έχει αναβιβαστεί σε σύγχρονη θεότητα που αλώνει κάθε ανθρώπινη αξία και δικαίωμα.

- Διάφορες «επιστημονικές» μέθοδοι παραγωγής που αποσκοπούν στην υπερπαραγωγή είναι πλήρως αποτυχημένες, αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες για την ζωή των ανθρώπων.
- μηχανισμοί ελέγχου σε όλη την Ευρώπη, ανατεθειμένες στους ίδιους τους ιδιώτες, αλλά και σε κρατικούς μηχανισμούς αλλοτριωμένους από την «ιδιωτική κερδοφόρο πρωτοβουλία» δεν επαρκούν.
Για την Ελλάδα το ΙΝΚΑ υποστηρίζει :
Α) Εφιστούμε την προσοχή των καταναλωτών στις αγορές προϊόντων (πουλερικών, αυγών, χοιρινών, άλλων κρεάτων και παραγώγων αυτών) που προέρχονται από χώρες της Ευρώπης και συνιστούμε την αποφυγή τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στις χώρες αυτές. Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου 4.500 μονάδες εκτροφής σταμάτησαν την παραγωγή τους στην Γερμανία εξαιτίας του σκανδάλου.

Β) Εφιστούμε την προσοχή των καταναλωτών στην αγορά ελληνικών προϊόντων που παράγονται σε μεγάλες μονάδες παραγωγής και με τις παραγωγικές μεθόδους αυτές. Από την πορεία των ελέγχων στην Ευρώπη προκύπτει η πιθανότητα, αντίστοιχες πρώτες ύλες, να έχουν χρησιμοποιηθεί και σε ζωοτροφές άλλων εταιρειών και κρατών .
Γ) Συνιστούμε την κατανάλωση ελληνικών προϊόντων που παράγονται με τις παραδοσιακές μεθόδους, που φέρουν ή μπορούν να φέρουν βεβαίωση για τις ζωοτροφές που χρησιμοποιήθηκαν ή παράγονται με πιστοποιημένες βιολογικές μεθόδους παραγωγής.

Δ) Ζητούμε από το κράτος και τον ΕΦΕΤ πλήρη υπευθυνότητα. Οι παλινωδίες των αρχικών δηλώσεων ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα, σε σχέση με τις ύστερες για εκτεταμένους ελέγχους, δείχνουν τουλάχιστον έλλειψη υπευθυνότητας.
Ε) Ο ΕΦΕΤ οφείλει να δώσει στην δημοσιότητα πλήρη τα στοιχεία των ελέγχων που πραγματοποίησε και των αποτελεσμάτων τους, ώστε να υπάρξει διαφάνεια και να μπορέσουν οι ενώσεις καταναλωτών και άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών να κρίνουν και να υποδείξουν και άλλους τυχόν αναγκαίους ελέγχους.

ΣΤ) Επισημαίνουμε ότι ο βαθμός εξάπλωσης και συμμετοχής επικίνδυνων προϊόντων ως συστατικών σε άλλα μετεσκευασμένα ή τροποποιημένα, δηλ. ο βαθμός ευρύτερης εξάπλωσης στην διατροφική αλυσίδα, είναι άγνωστος, δυσχερώς ελέγξιμος, άλλα και σημαντικότατος ως παράγοντας που διακυβεύει την ασφάλεια της ζωής και την υγεία των πολιτών.
Ζ) Καθίσταται για μία ακόμα φορά σαφής η αναγκαιότητα θέσπισης αυστηρών εθνικών προτύπων ποιότητας και παραγωγής σε κάθε διαδικασία. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να έχουν ως στόχο την ποιότητα και ως βάση τον τεράστιο και μακραίωνο παραγωγικό πολιτισμό της χώρας μας, ώστε να διασφαλιστεί πρωτοποριακά η ποιοτική συγκρότηση της παραγωγής στην χώρα, ως προαπαιτούμενο και μέθοδος ποιοτικής κάλυψης των αναγκών των ανθρώπων.

Η) Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι την τεράστια δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών ζωοτροφών που έχει η χώρα μας. Ο ελληνικός παραγωγικός πολιτισμός έχει αποδείξει ότι υφίσταται σημαντικός αριθμός ενδημικών ειδών φυτών, τα οποία καλλιεργούμενα όχι μόνο μπορούν να αποτελέσουν τεράστιας αξίας ζωοτροφή, αλλά και να αντικαταστήσουν την χρήση τοξικών σκευασμάτων «ζιζανιοκτόνων».
Θ) Επειδή η εμπιστοσύνη μας στις αρχές και τους μηχανισμούς ελέγχου βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, ανακοινώνουμε την κατάθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα αναφοράς μας για την διερεύνηση τυχόν παρανόμων πράξεων που σχετίζονται με το νέο διατροφικό σκάνδαλο με σκοπό να διωχθούν άπαντες οι υπεύθυνοι (και των ξένων εταιρειών που εμπλέκονται), να διεξαχθεί υπεύθυνος εισαγγελικός έλεγχος για τους διατροφικούς κινδύνους που έχουν προκύψει και να παρακολουθείται η διαδικασία από την δικαιοσύνη και τους κοινωνικούς φορείς για την καλύτερη προστασία και ενημέρωσή τους.
Και μια που ο λόγος για τροφές του ...ολου,ιδού μια φωτοσύνθεση που άντλησα από κάποια σελίδα του Βασου Φτωχόπουλου..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου